Event

Event đào Bitcoin Thật ra là đào Festival Coin

Có coin là có tiền - Thời gian sự kiện: dự kiến bắt đầu từ 19/08, kết thúc ngày 9/9/2022.
Team EssenceVN kính gửi đến các player tình iu event đào Bitcoin, thật ra là festival Coin

Thời gian sự kiện: dự kiến bắt đầu từ 19/08, kết thúc ngày 9/9.

🤩Cách thức tham gia:
– Bước 1: Tất cả người chơi có thể thu thập Festival Coin bằng cách tiêu diệt quái có cấp độ 71 trở lên.

– Bước 2: Đổi Festival coin bằng chức năng Game Assistant (tỉ lệ quy đổi theo bảng Trong hình đính kèm)

 

😎Ghi chú:
– Special craft mở thêm chức năng craft book 2* = Seal of Giran (SoG)
+ 350 SoG/lượt với tỉ lệ thành công 5% nếu thất bại sẽ nhận lại 35 SoG
– Các vật phẩm sẽ bị xóa khi sự kiện kết thúc
+ Festival Coin
+ Seal of Giran

😍Festival Coin trao đổi, buôn bán được.