Event

Event đua top tháng Áp dụng trong tháng 7

Quà thưởng hấp dẫn dành cho cá nhân và Clan.

Hãy thể hiện đẳng cấp của bạn khi chơi L2 EssenceVN.

Quà thưởng cá nhân

Image

 

Quà thưởng Clan

Image