Event

Cuộc phiêu lưu tài xỉu Các thức tham gia: - Thu thập Dice: 🎲

Common Dice bằng cách tiêu diệt quái vật từ cấp 61 trở lên .
Enchanced Dice bằng cách tiêu diệt các Raid Boss.

– Sử dụng Dice để tham gia vào vòng quay tài xỉu Aden Adventure 🎰

Common Dice có thể quay 10 lần mỗi ngày trên 1 vòng.

Enchanced Dice không giới hạn số lần quay.

🎀Phần thưởng:
– Berserker’s Scroll (Time-limited) Sealed
– Aden Transformation Scroll (Time-limited) Sealed
– Ancient Adena
Aden Adventure Reward (Time-Limited) Sealed:
+ Special HP Recovery Potion Sealed x 5
+ XP Growth Scroll (Time-limited) Sealed x 2
+ Einhasad’s Blessing Scroll (Time-limited) Sealed x 2

– Mini-game’s Treasure Chest – Defeat:
+ Hardin’s Soul Crystal Lv.1 Rare x 1
+ Aden’s Soul Crystal Lv.1 – Armor x 1
+ Aden’s Soul Crystal Lv.1 – Weapon x 1
+ My Teleport Scroll (Time-limited) Sealed x 1

– Mini-game’s Treasure Chest – Draw:
+ Life Stone lv.2 – Weapon Sealed x 1
+ Life Stone lv.2 – Armor Sealed x 1
+ Life Stone lv.2 – Shield/Sigil Sealed x 1
+ Life Stone Accessories Sealed x 1
+ Magical Tablet x 1
– Mini-game’s Treasure Chest – Victory:
+ Dragon Belt Pack Sealed x 1
+ Package: Cloak of Protection Sealed x 1
+ Agathion Spirit Exchange Coupon Sealed x 1
+ Enchant Kit: Talisman of Aden Sealed x 1
+ Venir’s Talisman Fragment x 1Sự kiện kết thúc vào ngày 04/08/2022

——————–

Hướng dẫn anh chị em newbie: https://essencevn.com/category/huong-dan/
Tham gia cộng đồng thảo luận hỏi đáp: https://discord.gg/rqp273a2fq